• Ro
logo
 • Instalații electrice

  Instalatii electrice de joasa tensiune (0 – 0,4 KV) interioare si exterioare. Firme ale caror produse folosim :

  • Schneider
  • ABB
  • Siemens
  • Moeller
  • Legrand
 • Instalații de curenți slabi

  Avertizare la incendiu

  Incendiul este un fenomen complex cu caracter aleatoriu şi cu evoluţie necontrolată. Datorită naturii sale violente, reprezintă un pericol permanent pentru om. În multe cazuri incendiul provoacă pierderi de vieţi şi distrugeri materiale semnificative. Pentru a evita aceste dezastre clădirile se echipează cu instalaţii de detecţie şi semnalizare a incendiilor. Rolul acestor instalaţii constă în supravegherea permanentă a spaţiului protejat, în depistarea corectă a incendiului şi declanşarea sistemelor de alarmare. Un astfel de sistem se compune din: centrală de semnalizare; detectoare automate de fum şi temperatură; butoane manuale de semnalizare; avertizoare sonore şi optice; circuitele aferente acestui sistem. Pe lângă operaţiunea de avertizare, instalaţia este capabilă să activeze următoarele funcţii: închiderea uşilor antifoc; deschiderea dispozitivelor de evacuare a fumului şi a gazelor fierbinţi; întreruperea alimentării cu energie electrică; oprirea sistemului de climatizare; alarmarea automată prin linie telefonică; declanşarea sistemului de stingere, deschiderea uşilor de evacuare etc.

  Avertizare la efracție, acces control

  Un sistem de alarmă bine proiectat şi realizat trebuie: să reacţioneze sigur şi rapid; să aibă o rată minimă a alarmelor false; să anunţe în timp foarte scurt instituţiile desemnate pentru intervenţie; să permită analiza post-eveniment în vederea recuperării unor prejudicii şi îmbunătăţirii metodelor de prevenire a evenimentelor nedorite.

  Funcţiile supravegherii presupun: supravegherea zonei (spaţiu deschis); supravegherea periferică a unui perimetru delimitat (atac din exterior asupra pereţilor, geamurilor şi uşilor); supravegherea prezenţei în spaţii închise (încăperi, culoare).

  Metode de detecţie a tentativelor de pătrundere prin efracţie: detectarea deschiderii uşilor şi a geamurilor folosind contacte magnetice, inductive sau mecanice; semnalarea agresiunii utilizând butoane sau pedale de panică; detectarea mişcării folosind detectoare cu infraroşu şi microunde; detectarea spargerii geamurilor folosind metode active, pasive şi acustice; detectarea penetrării pereţilor folosind detectoare de vibraţii. Sistem control accesÎn general, în cazul sistemelor de control acces deosebim două metode de identificare: metoda utilizării unui identificator aflat în posesia solicitantului şi metoda identificării biometrice.

  Tipuri de identificatori: cartele magnetice – citirea cartelei se face prin trecerea acesteia printr-un cititor echipat cu cap magnetic; cartele de proximitate – citirea cartelei se face fără a necesita contact fizic cu cititorul; cartelele cu efect Wiegand – conţin fire conductoare asamblate în straturi de mărimi diferite care în câmp magnetic transmit impulsuri cititorului; cartele inteligente (smart card) – conţin un circuit integrat, microprocesor care stochează informaţii, oferind astfel un grad de securitate ridicat.

  Metode biometrice de identificare: analiza amprentei digitale; analiza amprentei palmare; analiza şi recunoaşterea vocii; recunoaşterea fizionomiei.

  Camere video CCTV

  Sistemele de supraveghere prin televiziune cu circuit închis includ camere de luat vederi alb-negru sau color, comutatoare, monitoare, plăci de achiziţie cu intrări video pentru calculator, în funcţie de cerinţe. Complexitatea sistemelor depinde de componentele folosite. Cel mai important element este camera de luat vederi, care are următoarele caracteristici de bază:

  • rezoluţie – capacitatea camerei de a reproduce imagini în detaliu, (rezoluţia medie tipică este de 380 linii pentru o camera alb-negru şi 330 linii pentru o cameră color);
  • sensibilitate – este abilitatea de a vizualiza în condiţiile unei lumini reduse (cu cât o camera este mai sensibilă, cu atât nivelul Lux va fi mai scăzut);
  • obiective folosite – cu focalizare fixă sau variabilă;
  • tensiunea de alimentare – 12Vcc, 220Vca.

  Înregistrarea imaginilor se poate face folosind un DVR (Digital Video Recorder) sau direct pe hard-discul calculatorului folosit pentru un astfel de sistem.

  Sisteme CATV

  Una din funcţiile importante a sistemului CATV este crearea condiţiilor pentru a viziona simultan diferite emisiuni TV în mai multe locuri.

  Componentele de bază ale sistemului sunt: amplificator de semnal CATV de intrare; distribuitorul de tronson; amplificatoare de linie; reţeaua de distribuţie folosind derivatoare şi splittere; elemente de conexiuni: mufe, prize etc.

  La amplasarea sistemului de CATV se vor lua în considerare: numărul încăperilor, lungimea liniilor, nivelul de semnal, pierderile de semnal pe derivatoare, splittere şi cablul coaxial.

  Instalație voce-date

  Liniile telefonice deja sunt cu cabluri UTP (FTP), telefoanele pot să fie analogice sau digitale, telefoane IP.
  O rețea de calculatoare nu înseamnă numai o rețea de date, din setări, soft se poate alege care dintre prize vor fi pentru calculatoare și care vor fi pentru telefoane.
  Redistribuirea funcțională se efectuează cerințele momentane, foarte repede.

  Sonorizare

  Una din funcţiile importante ale sistemului de sonorizare este aceea ca se poate adresa, simultan, unui grup numeros de oameni, cu un efort minim. Cu ajutorul acestui sistem se pot face anunţuri către clienţi, către angajaţi, se poate difuza muzică ambientală şi se pot face anunţuri de urgentă.

  Iniţial, astfel de sisteme se compuneau doar din: microfon, sau modul sursă de semnal; modul mixer; staţie de amplificare; reţeaua de difuzoare, boxe; elemente de reglaj a volumului sonor; sursa de alimentare a sistemului. Astăzi sistemele de sonorizare se pot integra în sisteme multimedia complexe, care permit videoconferinţe, accesare de la distanţă, etc.

  Audio – video, Public adress

  Instalatiile de sonorizare traditionale deja au fost schimbate cu sisteme audio-video, cu servere de audio-video in rack, cu mai multe zone independente in cladire. Aceasta solutie permite stocarea mai multor filme, albume audio din care poate sa aleaga beneficiarul, pe langa canalele de TV, Blue-Ray, DVD sau statii de radio. La fiecare zona se poate alege sursa de audio/video independent de celelalte zone.

  Public adress este sistemul de avertizare sonora in caz de urgente : incendiu, cutremure, etc.

 • Instalații de automatizare

  Instalații de automatizare

  Automatizări industriale pentru linii tehnologice, uzine de apă, stații de epurare, SCADA, Monitoriarea fabricii(BMS). Firme ale căror produse folosim :

  • Siemens
  • Omron
  • Schneider
  • ABB
  • Wago
  • Phoenix contact

 • Case inteligente BMS

  Despre BMS

  BMS oferă sporirea comfortului şi reducerea consumurilor de energie. Tehnica electrică din clădirile de astăzi, în general, nu este cea mai modernă. Bineînţeles nu avem în vedere aparatele electrice precum: televizor, fax, telefon sau calculator, ci reţeaua energetică a clădirii. În timp ce dezvoltarea componentelor ascunse este orientată spre performanţă, în cazul componentelor la vedere (întrerupătoare, prize etc.) aceasta se orientează spre o îmbunătăţire estetică.

  Deşi telecomanda este deja un lucru obişnuit pentru televizor şi alte câteva aparate electrice, controlul prin telecomandă al funcţiunilor unei clădiri este încă la început. Dar să ne întrebăm: am cumpăra un televizor fără telecomanda? Astăzi există o multitudine de sisteme şi servicii pe care deja le considerăm elementare. Din acest motiv este necesar să integrăm şi clădirile într-un sistem bine gândit de automatizări. Automatizăm clădirile (construcţii industriale, instituţii, locuinţe) prin montarea unor dispozitive care să reacţioneze într-un mod inteligent la diferite influenţe externe precum: lumina soarelui, ploaia, variaţiile de temperatură etc., în scopul de a crea o bună interacţiune om – spaţiu – funcţionalitate.

  O comparaţie între instalaţiile electrice utilizate în trecut cu cerinţele din zilele noastre relevă diferenţe majore. Dacă înainte era de ajuns să putem porni/opri, aprinde/stinge, astăzi aceasta nu mai este suficient. Avem nevoie şi de alte funcţii, mai sofisticate, ca de exemplu administrarea, comanda, supravegherea, managementul energiei şi timpului etc. Aici tehnicile tradiţionale îşi ating limitele. Instalaţiile electrice tradiţionale sunt izolate – neputând comunica între ele – şi necesită un volum mare de cablaje, ceea ce conduce la costuri ridicate şi la creşterea pericolului de incendiu. Prin comparaţie, sistemul „bus” oferă o soluţie mult mai economică şi bine gândită. El permite un transfer rapid de date, folosind un singur cablu de comunicare. Sistemele actuale sunt capabile să reacţioneze la diferite influenţe exterioare.

  BMS se poate realiza prin mai multe sisteme specializate, cum ar fi: KNX , LAN etc. În ultimii ani, din KNX s-a dezvoltat sistemul deschis KNX, cunoscut ca şi KNX , care, datorită capacităţii de a îngloba sistemele mari de automatizări a devenit un standard internaţional: ISO/IEC 14543-3 (pentru detalii : www.konnex.org).

  KNX

  Nevoia de o mai mare flexibilitate, confort şi de micşorare a consumului de energie a condus la dezvoltarea sistemului Instabus de supraveghere a clădirii. Tehnica „bus” folosită în acest sistem este reglementată de KNX. Producătorii care sunt membri KNX garantează compatibilitatea produselor lor cu sistemul „bus”. În acest fel este posibilă folosirea produselor de la diferite firme membre KNX A în acelaşi sistem „bus”. În timp ce instalaţiile electrice tradiţionale şi-au atins limitele, sistemul Instabus permite realizarea unui confort sporit şi creşterea numărului de funcţii îndeplinite de instalaţiile electrice într-un mod simplu şi economic.

  Câteva din firmele mai cunoscute, membre KNX A: ABB, Stotz-Kontakt, AEG, Busch-Jaeger, Gira, Grasslin, Kopp, Legrand, Merten, Siemens, Zumtobel.

  Corelarea instalaţiilor electrice cu KNX

  În ultimii ani cerinţele privind performanţele instalaţiilor electrice au cunoscut o creştere considerabilă, în special în sectorul industrial şi bancar, şi de asemenea în clădirile de birouri şi hoteluri. Iată câteva: confort ridicat, costuri scăzute, termene reduse de instalare, dinamism, siguranţă.

  Pentru a satisface aceste cerinţe este necesară optimizarea transferului de date, ceea ce, în cazul instalaţiilor tradiţionale, duce la o creştere semnificativă a volumului de cablaj utilizat. Acest lucru face ca descoperirea şi corectarea defecţiunilor să devină dificilă, iar cheltuielile să crească. Sistemele tradiţionale sunt independente, lipsa posibilităţilor de comunicare între componentele lor poate fi suplinită doar printr-un efort tehnic, şi implicit financiar, foarte mare.

  În pofida multiplelor funcţiuni pe care le îndeplineşte, sistemul KNX rămâne economic şi are o structură constructivă simplă. Legătura între componente, necesară pentru realizarea diferitelor funcţii (comandă, reglare, supraveghere, şi semnalizare), se face cu un cablu bifilar. La acest cablu se conectează toate componentele sistemului „bus”. Informaţia (comanda, semnalizarea etc.) ajunge la componentele din reţea sub formă digitală, ca o telegramă de date. Fiecare componentă recepţionează această telegramă, dar reacţionează numai aceea căreia îi este adresată.

  Domenii utilizare KNX

  Controlul şi supravegherea iluminatului: iluminat general; comandă automată a iluminatului în funcţie de lumina naturală, timp (zi, săptămână ori an), ori prezenţă; comandă manuală; aprindere/stingere, comanda intensităţii; comandă centrală; iluminat de siguranţă.

  Comanda jaluzelelor exterioare: comandă centrală în funcţie de viteza vântului, vreme, iluminat, zăpadă, gheată etc.; comandă manuală; poziţionare lamele.

  Comanda climatizării, ventilaţiei: comandă în camere în funcţie de umiditate şi temperatură; comandă ventilaţie; comanda sistemelor de evacuare / introducere aer în funcţie de umiditate, temperatură, calitatea aerului; supraveghere temperatură, semnalizare.

  Supraveghere, semnalizare, achiziţionare date: comenzi centrale şi unice; display şi tablou de comandă pentru utilizator; vizualizare prin calculator cu software dedicat.

  Semnalizare de incendiu: senzori optici şi prin ionizare; atenţionare creştere temperatură; alarmă prin dispecerat sau prin telefon.

  Semnalizare efracţie: senzori de prezenţă (infraroşu); semnalizări deschidere uşă, fereastră, spargere geam etc.; alarmă prin telefon.

  Control acces: prin cartelă sau cod personalizat.

  În întreprinderi este de asemenea posibilă supravegherea, înregistrarea diferitelor valori ale temperaturii ori presiunii, semnalizări de scurgere, semnalizări de nivel etc.

  Utilizarea sistemului KNX este indicată în special în cazul clădirilor de birouri, băncilor, hotelurilor, clădirilor industriale. În cazul locuinţelor particulare momentan investiţia se recuperează într-un interval de peste 5 ani. Economia devine semnificativă atunci când, pe lângă comanda iluminatului, sunt incluse comanda climatizării (separat în încăperi) şi managementul distribuţiei consumurilor pe utilizator.

  Sistemul KNX versus instalaţia tradiţională

  Sistemul KNX aduce următoarele avantaje:

  Tehnologie modernă: Prin utilizarea tehnologiilor informatice, sistemul apărut reprezintă tehnologia modernă cu proprietăţile şi funcţiunile ei multiple.

  Construcţie ierarhică şi descentralizată: Sistemul KNX nu are nevoie de o unitate centrală de procesare, deoarece fiecare componentă din „bus” dispune de o inteligenţă proprie. În cadrul sistemului se pot diferenţia trei nivele: (1) componentă; (2) linie – conţine max. 64 componente; (3) zonă – conţine max. 12 linii, iar sistemul poate conţine max. 15 zone. Datorită construcţiei ierarhice a sistemului, un scurtcircuit pe o linie sau o cădere a tensiunii nu influenţează celelalte linii, sistemul oferind astfel o fiabilitate mărită. În afară de alimentarea componentelor (care se realizează tot prin cablul de bus), schimbul de informaţii este şi el separat. Informaţia este transmisă de la o linie la alta numai dacă destinatarul se află pe cealaltă linie, astfel este rezolvată şi problema „ciocnirii” informaţiilor. Funcţionarea fluentă a sistemului depinde totodată şi de proiectarea acestuia.

  Funcţionarea economică a clădirii: Prin folosirea sistemului KNX cu implementarea funcţiilor de management de energie, se poate realiza o scădere a cheltuielilor de funcţionare a clădirii. Prin utilizarea optimă a energiei ocrotim şi mediul înconjurător.

  Flexibilitate mărită: Dacă se schimbă funcţionalitatea clădirii, sau dorim să schimbăm doar unele funcţii, aceasta se poate realiza foarte uşor prin reprogramarea componentelor sau repoziţionarea acestora.

  Extinderea simplă a sistemului: Sistemul se poate implementa într-o clădire în mai multe etape (ani sau de exemplu pe etaje). Este de asemenea posibilă extinderea unui sistem deja instalat.

  Proiectare şi instalare uşoară: Datorită topologiei sale, proiectarea sistemului KNX devine o sarcină uşoară. Aceasta face posibilă scurtarea termenelor de proiectare şi instalare.

  Risc scăzut de incendiu: Sistemul necesită un cablaj mult mai redus, lucru care conduce la scăderea pericolului de incendiu.

  Compatibilitatea componentelor: Datorită KNX A, componentele de la diferite firme se pot înlocui în funcţie de preferinţe.

  Comanda de la distantă: Componentele din reţea se pot comanda prin infraroşu, mai mult în unele cazuri chiar şi cablajul de bus se poate înlocui cu transfer de date prin infraroşu. Există şi module care pot primi comenzile prin Internet.

  Mai nou, se poate realiza comanda de la distanţă a sistemului KNX şi cu ajutorul telefoanelor inteligente (Smart Phone).

 • Panouri fotovoltaice

  Panouri solare fotovoltaice

  Napa Impex proiectează și execută orice tip de proiect începând de la case particulare până la parcuri fotovoltaice de mai mulți megawați.